Om Fridhem

                                                    Välkommen till Fridhems kaffestuga.

 

 

Fridhem är Strängnäs stifts enda f.d. prästänkeställe. Huset byggdes 1846-47 och godkändes som bostad för prästänkor i Sköldinge församling, allt i enighet med Kungl. Maj:st Nådiga Resolution " Gifwen på Stockholm slott den 17 juni 1850"

 

Det var prosten Erik Annell som inrättade änkesätet Fridhem. Han lät ursprungligen bygga Fridhem för sin hustrus räkning för att hon inte skulle bli "konserverad".

Förr var prästerna gamla och vanligtvis fattiga när de efter en lång utbildning fick sin examen och gifte sig. När prästfrun sedermera blev änka hade hon och barnen ingenstans att ta vägen, utan tvingades ofta att gifta sig med den nya prästen och bli som det hette "konserverad". Ett sådant giftermål var kanske inte tilltalande för den nye prästen i församlingen. Erik Annells hustru kom dock aldrig att bo på Fridhem eftersom hon avled ett år innan sin makes död.

Två prästänkor har bott på Fridhem genom åren, Kristina Elisabeth Erlin 1849-1888 och Ana Möller 1925-1949.

Huvudbyggnaden är uppförd av timmer som kommer från en 1600-tals sockenstuga. Den ena av de båda översta flyglarna fungerade som visthusbod och den andra som kök. De båda nedre byggnaderna innehöll vedbod och vagnslider samt ladugård med plats för två kor och stall för två mindre hästar. En mindre trädgård fanns också på Fridhem, men denna innehöll inga fruktträd, då ovälkomna gäster riskerades lockas till Fridhem.

 

Vi heter Mattias & Marina Andersson och är ägare till Fridhems Kaffestuga sedan 1 mars 2018. Vi äger och driver till vardags Älvesta gård i Sköldinge ca 3,5km från Fridhems Kaffestuga. På gården har vi snart 198 mjölkande kor i en nybyggd ladugård från 2017 med lösdrift och De Lavals senaste mjölkgrop Midle-Line. Alla djur vi föder fram växer upp hos oss vilket innebär att vi har ca 500 nötdjur av mjölkras i olika åldrar. Vi har även 35 tackor plus lamm av lantrasen Helsingefår, 4 hästar och 4 hundar av olika raser. Älvesta gård är ekologisk och KRAV-märkt! Vi odlar på ca 350 ha, allt från vall till spannmål och har ca 100 ha naturbete till våra djur.

 

Vår tanke med Fridhems kaffestuga är att den ska fortsätta som kaffestuga och erbjuda en fridfull historisk miljö. Vi erbjuder därför en kaffepaus i en genuin miljö från 1800-talets mitt med hembakat bröd. Våra bakverk och bröd innehåller i huvudsak bara svenska och/eller ekologiska produkter men vi unnar oss utländska ekologiska produkter såsom kaffe, vanilj, citroner mm som inte går att odla i Sverige.

På Fridhem finns även en lada för konst där just du har möjlighet att låna lokalen för en utställning. Det finns även en mindre möteslokal i en av byggnaderna för ca 35-40 personer som står till ert förfogande. Prata med någon i personalen för bokning av konsthall och möteslokal.

 
Vi har även valt att utveckla delar av Fridhem med stor hänsyn till den historiska miljön, lugnet och börjat satsa allt mer på tillgänglighet så alla ska kunna vara med i gemenskapen.Vi planerar att uppföra bland annat handikappanpassad toalett. Vi har även valt att lägga gårdens gårdsbutik i handelsboden på Fridhem och där finns bland annat gårdens nötkött och lammkött, andra producenters varor och presenter att köpa.






Copyright @ All Rights Reserved